အသက္ (၈၀) ရိွေဗဒင္ဆရာတစ္ဦးထံသို႔ အမိ်ဳးသမီတဦး ေရာက္ရိွလာၿပီး ေဗဒင္ေမးေလ၏ . . .

ေဗဒင္ေမးသူ ။ ကၽြန္မအခက္အခဲေပါင္းစံုနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။

ေဗဒင္ဆရာ ။ မစိုးရိမ္ပါနဲ႔

ေဗဒင္ေမးသူ ။ ကၽြန္မအေၾကြးဆပ္ဖို႔ေငြေတြ အမ်ားႀကီးလိုေနပါတယ္ဆရာ။

ေဗဒင္ဆရာ ။ ဒါလဲမစိုးရိမ္ပါနဲ႔ ေနာက္ (၁၀) ႏွစ္ၾကာရင္ ခင္ဗ်ာျမန္မာျပည္မွာ အခ်မ္းသာဆံုး သူေ႒းျဖစ္မွာေသခ်ာတယ္။

ေဗဒင္လာေမးသူ ျပန္သြားေသာအခါ တပည့္ျဖစ္သူက . . .

တပည့္ ။ ဆရာေျပာတဲ့ အတိုင္း (၁၀) ႏွစ္အတြင္းမွာ အဲဒီအမိ်ဳးသမီးတကယ္ သူေ႒းျဖစ္မွာလား။

ေဗဒင္ဆရာ ။ အဲဒီအခိ်န္ဆိုရင္ ငါလည္းမရိွေတာ့ပါဘူး။

တပည့္ ။ ဗ်ာ . . .

ကေန႔ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ေဗဒင္ေမးသူလိုဘဲ… ဘာသာတရားေတြဟာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုေသၿပီး ျဖစ္ မျဖစ္ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အမိ်ဳးမိ်ဳးေတြေပးၿပီး ေဟာေျပာေနတာလည္း.. အဲဒီ အခိ်န္က်ရင္ ငါလည္း မရိွေတာ့ဘူးဆိုၿပီး… ေလာကအတြက္ အကိ်ဳးမရိွတဲ့ အရႈပ္ထုတ္ေတြမ်ား ထားခဲ့ေလသလား လို႔ေတြးရင္း….

Ko out of...

About Ko out of...

Ko out of... has written 91 post in this Website..